صفحه اصلی > قیمت محصول de00>

نرخ تعرفه سيستم كلاچ هوشمند اهاكو:

تا اطلاع ثانوی قیمت محصول به صورت تلفنی از طریق نمایند گی های شرکت در    سراسر کشور ارائه می شود   یا می توانید نام شهر خود را به شماره پیامکی 10001823 ارسال و منتظر تماس همکاران ما باشید .

ضوابط گارانتی:

 • مدت زمان گارانتی قطعه بمدت 14 ماه از تاریخ نصب می باشد .

 • جهت اخذ خدمات گارانتی، باید کارت گارانتی مهر نمایندگی های مجاز شرکت اهاکو شده باشد.

 • شروع گارانتی از زمانی است که فاکتور صادر می شود.

 • گارانتی در صورتی معتبر خواهد بود که سرویس اولیه توسط نمایندگیهای مجاز شرکت اهاکو انجام شده باشد.

 • هر گونه تعمیرات تحت عنوان گارانتی، صرفا به وسیله شبکه نمایندگیهای مجاز شرکت اهاکو انجام گیرد.

قطعات شامل گارانتی :

 • یونیت الكترونیك كنترلر، ساپورت ها، سر دنده و عملگرمكانیكی.

موارد خارج از پوشش گارانتی:

 • خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نامناسب از خودرو.

 • هر گونه تغییرات در خودرو و تقویت آن (تغییر در مشخصات محصول نظیر تغییرات موتور و ...) یا حذف قطعات و جایگزین نمودن قطعات دیگر.

 • خرابی ناشی از آتش سوزی بلایای طبیعی، عمومی و ... (غیر از نقص فنی)

 • خسارات ناشی از تعمیرات نامناسبی که توسط تعمیرگاههای غیرمجاز انجام شده باشد.

 • آسیبها و صدمات ناشی از نصب هر گونه قطعات غیراصلی.  

 • هر گونه آتش سوزی در خودرو به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی به هنگام تعمیرات و یا وقوع آتشسوزی به دلیل سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیراصلی در تعمیرات انجام شده توسط تعمیرگاههای غیرمجاز.

 • ایرادات ناشی از ریزش آب و یا سایر مایعات بر روی قطعات الکترونیکی نظیر رادیوپخش، ECU.

 • خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در میدانهای قوی الکترومغناطیسی و ... (کنار پستها و زیر دکلهای فشارقوی انتقال نیرو) .
 • شكستكی ناشی از ضربه، پاره گی دسته سیم ،  ایرادات وارده به سیستم ناشی از سیستم برقی خودرو و ایرادات ناشی از عدم انجام تنظیمات مورد نیاز بر اساس دفترچه راهنما .