صفحه اصلی > قیمت محصول de00>

نرخ تعرفه سيستم كلاچ هوشمند اهاكو:

 

ضوابط گارانتی:

 • مدت زمان گارانتی قطعه بمدت 14 ماه از تاریخ نصب می باشد .

 • جهت اخذ خدمات گارانتی، باید کارت گارانتی مهر نمایندگی های مجاز شرکت اهاکو شده باشد.

 • شروع گارانتی از زمانی است که فاکتور صادر می شود.

 • گارانتی در صورتی معتبر خواهد بود که سرویس اولیه توسط نمایندگیهای مجاز شرکت اهاکو انجام شده باشد.

 • هر گونه تعمیرات تحت عنوان گارانتی، صرفا به وسیله شبکه نمایندگیهای مجاز شرکت اهاکو انجام گیرد.

قطعات شامل گارانتی :

 • یونیت الكترونیك كنترلر، ساپورت ها، سر دنده و عملگرمكانیكی.

موارد خارج از پوشش گارانتی:

 • خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نامناسب از خودرو.

 • هر گونه تغییرات در خودرو و تقویت آن (تغییر در مشخصات محصول نظیر تغییرات موتور و ...) یا حذف قطعات و جایگزین نمودن قطعات دیگر.

 • خرابی ناشی از آتش سوزی بلایای طبیعی، عمومی و ... (غیر از نقص فنی)

 • خسارات ناشی از تعمیرات نامناسبی که توسط تعمیرگاههای غیرمجاز انجام شده باشد.

 • آسیبها و صدمات ناشی از نصب هر گونه قطعات غیراصلی.  

 • هر گونه آتش سوزی در خودرو به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی به هنگام تعمیرات و یا وقوع آتشسوزی به دلیل سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیراصلی در تعمیرات انجام شده توسط تعمیرگاههای غیرمجاز.

 • ایرادات ناشی از ریزش آب و یا سایر مایعات بر روی قطعات الکترونیکی نظیر رادیوپخش، ECU.

 • خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در میدانهای قوی الکترومغناطیسی و ... (کنار پستها و زیر دکلهای فشارقوی انتقال نیرو) .
 • شكستكی ناشی از ضربه، پاره گی دسته سیم ،  ایرادات وارده به سیستم ناشی از سیستم برقی خودرو و ایرادات ناشی از عدم انجام تنظیمات مورد نیاز بر اساس دفترچه راهنما .
   دانلود : ehaco-97price.pdf           حجم فایل 54 KB